Blog

À-la-minute optimalisatie van HVAC-installaties door dynamische gebouwsimulaties

17 mei 2021

Bouwen staat meer dan ooit in het teken van duurzaamheid: wie duurzaam bouwt, houdt rekening met mens en milieu. Eén van de speerpunten van duurzaam bouwen is dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van het project en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Vooral dit laatste speelt een zeer grote rol. Je wilt namelijk jaren na de effectieve realisatie nog steeds een maximale prestatie op vlak van energie, temperatuur en CO2. Maar, dit blijkt in de praktijk niet altijd evident. Daarom kiezen we al in de ontwerpfase van een klimatisatieproject voor HVAC-optimalisatie gebaseerd op dynamische gebouwsimulatiegegevens.

Hoe pak je dit aan?

Met simulaties op vlak van thermisch comfort, daglicht en energie optimaliseren we HVAC-installaties van het gebouw in samenspraak met de klant. Op gebied van HVAC kunnen bepaalde keuzes een grote invloed hebben op de duurzaamheid van uw gebouw. Met behulp van dynamische simulaties hoeven deze beslissingen niet meer te worden gemaakt op basis van buikgevoel, maar kan u de keuzes laten leiden door fysica en doorgedreven simulaties.

Dynamische simulaties laten toe om HVAC-installaties te optimaliseren in functie van comfort, bezetting en buitenklimaat. Omdat daglichtinval, thermisch comfort en energieverbruik elkaar onderling beïnvloeden, kunnen we nooit dezelfde resultaten halen met een statische manier van werken. Met behulp van gedigitaliseerde klimaatmodellen kan het binnenklimaat van een gebouw per uur voor een volledig jaar worden gesimuleerd. Door verschillende varianten te simuleren op hetzelfde gebouw kan de impact van kleine aanpassingen aan de bouwschil, het geïnstalleerd vermogen, de ventilatiedebieten of de temperatuureisen worden gevisualiseerd en vergeleken. Op basis van deze data zorgen we er dan voor dat de balans tussen kostprijs, duurzaamheid en comfort optimaal is.

Vergeet extreme weersomstandigheden

In de meeste gevallen worden HVAC-installaties ontworpen onder vollastcondities. Daarbij gaat men uit van extreme weersomstandigheden, waarbij alle installaties tegelijkertijd in gebruik zijn. De kans dat een installatie effectief onder deze zware omstandigheden moet werken, is echter minimaal. Aan de hand van een 3D-model kunnen verschillende parameters zoals gemiddeld vermogen, maximaal vermogen, luchttemperaturen of de CO₂-niveaus per uur en per lokaal worden gesimuleerd.

Dynamische simulaties zorgen er dus voor dat we het gedrag van de installatie onmiddellijk kunnen voorspellen en vanaf het eerste moment alles correct kunnen dimensioneren. Zo kunnen we comfort- en ruimteluchttemperaturen visualiseren alsook simulaties maken van het aantal uren dat een bepaalde temperatuurgrens overschreden wordt in functie van de installatie. Het is de tool bij uitstek om uw gebouw slim te ontwerpen en overinvestering in HVAC toepassingen tegen te gaan.

Een dynamische gebouwsimulatie voor HVAC-optimalisatie laten uitvoeren voor jouw gebouwen? Geef zeker een seintje!