HVAC & IoT connectiviteit

De snelste inzichten in HVAC

Steeds vaker merken wij dat bij veel organisaties een grondige HVAC asset management strategie op de tweede plaats komt. Dankzij ons online monitoringssysteem kunnen wij al onze HVAC-installaties gegevens laten uitwisselen met een online monitoringssysteem. Door deze data te analyseren krijgen wij continu de snelste inzichten in onze installaties. Deze inzichten kunnen enerzijds worden gebruikt voor het plannen van onderhoud- en servicemomenten. Anderzijds kunnen we aan de hand van slimme notificaties ervoor zorgen dat zowel de gebruiker als wijzelf op de hoogte worden gehouden van ongewenste prestaties van de installatie.

Condition monitoring door connectivity

Centraal bij IoT staat de samenwerking tussen intelligente en communicerende toestellen. Voor ons betekent dit zoveel als HVAC toestellen die communiceren in twee richtingen, over verschillende protocollen heen, ongeacht het merk.

De waardecreatie zit voor ons als HVAC integrator in de continue connectiviteit met onze installaties. Real-time HVAC data over de prestaties van een installatie maakt deel uit van een plan om de operationele efficiëntie te beïnvloeden: energiebesparing, uptime verhoging, machine learning…

Connectiviteit met HVAC installaties laat ons toe om een unieke positie in de markt te bekleden door aan garantieverlenging te doen.

Bits en bytes worden concrete HVAC toepassingen

Een airconditioning connecteren, een luchtgroep online brengen of een koeltoren koppelen aan ons platform, daar ligt de grootste uitdaging niet. Maar wat nu met deze continue datastroom? Wat doe je nu je voortdurend inzicht hebt in de conditie van al die installaties? Met ABN hebben we de massa’s aan data gereduceerd door met concrete toepassingen op de markt te komen zodat alleen relevante data wordt verzameld en geanalyseerd. Want bits en bytes zijn nietszeggend voor de eindgebruiker.

De SmartChiller toepassing bijvoorbeeld laat toe om de temperaturen van het koelwater te bewaken, om het elektrisch verbruik van de installatie en de drukwaardes van het circuit op de voet te volgen of om de status van de compressoren te controleren

De keuze die we jaren geleden al maakten om mee te surfen op de golven van digitalisering door HVAC installaties te connecteren op een open platform, laat ons toe om op een Click&Connect wijze de snelste inzichten in HVAC management te verwerven. Het illustreert de innovatieve kracht van ABN die nodig is om HVAC expert te zijn én te blijven in dit tijdperk waarin Industry 4.0 voorgoed zijn intrede heeft gedaan.

Waarmee wilt u snel geholpen worden?

Gegarandeerd antwoord binnen 24 uur.

Klanten die elke dag onze snelheid ervaren