Engineering studies

Asset management op maat

Jaarlijks spenderen wij bij ABN ontelbare uren aan het onderhouden en optimaliseren van onze installaties. Als snelste beheerder van HVAC-installaties, willen wij garanderen dat deze steeds goed draaien. Operationele excellentie is hierbij dan ook niet meer dan de standaard. Een “feasibility studie” of “haalbaarheidsonderzoek” is een onderzoek om in kaart te brengen in welke toestand uw kritische installaties zich bevinden. Na het uitvoeren van deze conditiemeting overhandigen wij steeds een rapport waarin de output van de meting omschreven staat alsook eventuele investeringen om de conditie van de installaties terug op peil te brengen.

Een belangrijk deel van de kosten van HVAC-installaties wordt door de onderhoudskosten bepaald. Asset management speelt hierbij daarom een cruciale rol. Om te weten welk vlees we in de kuip hebben, beginnen we onze voorbereiding altijd met een conditiemeting volgens NEN 2767. Hieruit stellen we een inventaris op waarbij elk asset een individuele score van 1 (wereldrecordhouder) tot 6 (rijp voor de schroot) geven. Hierbij baseren we de scores op eventuele gebreken aan de installaties en de prioriteiten op de lange termijn. Deze data kan vervolgens rechtstreeks vertaald worden naar een gericht actieplan op maat van uw bedrijf én uw budget.

Voordelen

Faalgedrag voorspellen aan de hand van NEN 2767

NEN 2767 is een conditiemeting, een soort checklist voor uniforme objectieve diepte-inspectie gerelateerd aan de levenscyclus van uw HVAC installatie. Een uitgebreid rapport op basis van deze NEN-norm moet toelaten inzicht te krijgen in de huidige conditie van uw HVAC installatie en meerjaren- onderhoudsprognoses vast te stellen.

Niet elk component van een HVAC installatie degradeert namelijk op dezelfde manier. Niet elk faalgedrag van een asset brengt dezelfde risico’s met zich mee. Het opstellen van een prioriteitenmatrix laat toe om kritische HVAC installaties tegen het licht te houden en hier kriticiteitsanalyses op uit te voeren.

De bekendste en meest toegepaste tools om deze kriticiteitsanalyses op HVAC installaties uit te voeren, zijn Fault Tree Analyses (FTA) en Failure Mode Effect & Criticality Analyses (FMECA). Met FTA’s en FMECA’s stellen we risico-gebaseerd onderhoud op door de relatie tussen kosten, risico’s & performance inzichtelijk te maken. Bovendien worden de juiste inzichten aangeleverd over spare part management om faalmodus-gedreven onderhoudsplannen te realiseren. Conditiemetingen volgens NEN2767 vormen voor kritische HVAC systemen een basis om deze foutenanalyses op te stellen en de betrouwbaarheid van assets te verhogen.

Whitepaper: Aan de slag met NEN 2767

Waarmee wilt u snel geholpen worden?

Gegarandeerd antwoord binnen 24 uur.

Klanten die elke dag onze snelheid ervaren

Whitepaper

Aan de slag met NEN 2726