Blog

“Keer het huidige overaanbod van luchtreinigers zonder normering de rug toe”

04 juni 2021

Oké, toegegeven, het belang van goede binnenluchtkwaliteit is nooit zo groot geweest als afgelopen jaar. Er werd dan ook vaak met een vergrootglas gekeken naar HVAC-installaties als mogelijk medium voor de verspreiding van bacteriën en virussen. Het is je ongetwijfeld opgevallen dat verschillende bedrijven de marketingmolen voor een andere hype in gang hebben gezet: luchtreinigers. We worden overstelpt door aanbieders van luchtreinigers die zelf amper kennis in huis hebben over stofpartikels en ISO14644-normering.

De ene luchtreiniger is de andere niet

Sinds vorig jaar zie je ze steeds vaker opduiken: luchtreinigers in alle kleuren, vormen, maten en prijsklassen. En allemaal beweren ze hetzelfde: de hoeveelheid stof verminderen in de lucht die je inademt. Het lijkt alsof bedrijven zich verplicht voelen om ‘nog snel’ een luchtreiniger op de markt te zetten en zo hun graantje mee te pikken in deze ondertussen verzadigde markt. We weten inmiddels wel dat HEPA-filtratie de lucht grondig reinigt en het aantal stofpartikels behoorlijk vermindert, maar wat kennnen deze producenten nu eigenlijk echt van de toe te passen ISO-normering? Waarop baseren zij zich om te valideren of een ruimte voldoende zuiver is?

“De twee belangrijkste componenten ontbreken bij 99% van de luchtreinigers die momenteel in de markt staan: diepgaande kennis van de ISO14644 normering en een manier om daadwerkelijk een verbetering vast te stellen. Zomaar er vanuit gaan dat de luchtreiniger zijn werk wel zal doen, is een absolute no-go”, verklaart Jo Nelissen, CEO van ABN Klimatisatie. “Laat je niet vangen door het overaanbod van luchtreinigers die je nul komma nul informatie geven over de omgeving waar je zit. Dit aanbod de rug toekeren is het beste wat je kan doen. Gelukkig hebben we met ABN Cleanroom Technology een goede leerschool binnen ABN Air Management Group. Door alles te leren van onze collega cleanroom experts over regelgeving, luchtfiltratie & partikelwaardes, en deze kennis toe te passen in het veld van klimatisatie, zijn we in staat luchtfiltratie-units zoals SteriPico op de markt te brengen die 100% goedgekeurd zijn voor medische doeleinden conform ISO14644.”

Fluctuaties aan binnenluchtkwaliteit valideren

Luchtfiltratie wordt pas interessant als je de effectiviteit van de reiniging in de ruimte daadwerkelijk kan vaststellen en de fluctuaties in luchtkwaliteit afhankelijk van de bezetting in een ruimte kan meten. “Het monitoren op zich brengt ook maar weinig waarde met zich mee”, zo gaat Nelissen verder. “Het is pas in combinatie met een oplossing om verbetering te brengen dat er waarde wordt gecreëerd. Een luchtfiltratietoestel om de luchtkwaliteit daadwerkelijk te verbeteren via een HEPA H14 filter in combinatie met accurate PM-monitoring om de kritische omgeving te valideren, is de enige manier om betekenis te creëren in deze markt.”

Het meest waardevolle is dus alles behalve SteriPico op zich. Het meest waardevolle gedeelte zijn de sensormetingen die geraadpleegd kunnen worden op een dashboard. De sensordata die je op elk moment kan zien, zorgt ervoor dat je begrip krijgt van de huidige luchtkwaliteit en kan ingrijpen indien het nodig is. Het online opvolgen van luchtkwaliteitsdata laten dokters-, tandarts-, en revalidatiepraktijken toe om luchtcondities onmiddellijk te zien veranderen.

Zelfs met een wisselende bezettingsgraad kun je het niveau van contaminatie laag houden door rekening te houden met het aantal luchtspoelingen van je filtratietoestel. Neem nu een grote langwerpige ruimte als voorbeeld. De ruimte dient over het volledige volume met HEPA lucht gespoeld te worden, en niet enkel de eerste meters. Uitgaande van ons principe ‘meten is weten’ hebben we testen uitgevoerd en door analyse van de sensordata speciale uitblaasjets ontworpen om een gote volume te kunnen spoelen met één toestel.