Blog

Service bij proceskoeling

10 juni 2021

In de vorige artikels van deze blogreeks bespraken we al een aantal manieren om ervoor te zorgen dat proceskoeling tijdens de volledige levensduur optimale prestaties levert. Zo is het mogelijk om proceskoelingen redundant uit te voeren, waarbij er een fysieke back-up wordt geplaatst die acute defecten opvangt. Ook de pre-engineeringfase heeft een grote invloed op de levensduur van een installatie. Door tijdens deze initiële fase goed na te denken over een aantal praktische zaken, zoals de onderhoudbaarheid van de koelinstallatie, kan er in veel gevallen een hogere uptime van de installatie worden bekomen.

Al deze manieren om de prestaties van proceskoeling te verhogen, vallen echter terug op één belangrijk aspect: service. Alle onderwerpen die in onze vorige blogartikelen werden aangehaald, worden teniet gedaan als er niet genoeg aandacht wordt besteed aan het onderhouden van de koeling voor procesdoeleinden.

Houd proceskoeling performant

In het algemeen maken we een onderscheid tussen twee redenen die de aanleiding geven om onderhoud op koelsystemen uit te voeren. Enerzijds is er de wetgeving omtrent het onderhouden en uitbaten van koeltechnische installaties. In proceskoeling worden gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) gebruikt. F-gassen is een verzamelnaam voor verschillende gassen, waarvan HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) de belangrijkste zijn. Deze worden voornamelijk gebruikt als koelmiddel in koeltoepassingen en airconditioning ter vervanging voor ozonafbrekende stoffen. Installaties die gebruik maken van deze F-gassen, moeten op regelmatige basis gecontroleerd en onderhouden worden.

Een tweede reden waarom het belangrijk is om voldoende aandacht te schenken aan de service van proceskoeling is omdat het de installatie performant houdt. Door met een doordachte strategie het onderhoud van uw proceskoeling aan te pakken, kunnen eventuele fouten tijdig worden vastgesteld en worden verholpen. Een installatie die niet op de juiste manier of zelfs helemaal niet onderhouden wordt, zal dan ook veel sneller last hebben van slijtage, met als gevolg een vermindering van de levensduur. Om een chiller even performant te houden zoals op het moment van installatie én zoals in de designfase ontworpen werd, is een degelijke onderhoudsstrategie van uitermate belang.

Kies de onderhoudsstrategie die aansluit bij jouw productieproces

We onderscheiden vier verschillende onderhoudsstrategieën. Een eerste manier om proceskoeling te servicen is door middel van correctief onderhoud. Hierbij wordt er ad hoc gehandeld na het optreden van falingen, zoals een kapotte compressor of een ventilator die moet worden hersteld. Dit is direct ook de minst geschikte onderhoudsstrategie, aangezien het in veel gevallen een negatieve invloed heeft op de uptime van de installatie en we hier achter de feiten aan lopen.

Preventief en predictief onderhoud zijn betere manieren om de levensduur van proceskoeling te vergroten. Bij beide manieren van onderhoud wordt er proactief gehandeld om defecten tijdig op te sporen. Het grote verschil tussen deze twee manieren is dat de installatie bij predictief onderhoud continue wordt gemonitord met een online systeem waardoor er nauwkeurig kan worden beslist wanneer er een onderdeel onderhoud behoeft. Bij preventief onderhoud is er geen constante monitoring en wordt er op voorhand bepaald wanneer er onderhoudswerken aan de installatie zullen plaatsvinden. Dit kan als gevolg hebben dat er te veel onderhoudsmomenten gepland worden.

De meest recente onderhoudsstrategie, waarbij gebruik gemaakt wordt van artificiële intelligentie, is prescriptief onderhoud. Deze onderhoudsstrategie komt voort uit de ontelbare toepassingen van Industry 4.0 en maakt gebruik van data om te bepalen wat de beste onderhoudsmogelijkheden zijn.

Het is onmogelijk om natuurlijke slijtage aan proceskoeling tegen te houden. Maar door een installatie op de juiste manier te onderhouden, kunnen bedrijven veel meer rendement halen uit hun installaties. Als een koelinstallatie uiteindelijk toch aan het einde van haar levenscyclus is gekomen, zijn er twee manieren om hiermee om te gaan. Een van de mogelijkheden is om de installatie te vervangen door een nieuw systeem. Daarnaast is het ook mogelijk om door middel van bepaalde acties de levensduur van de installatie te verlengen, ook wel aging genoemd. Wat dit begrip precies wilt zeggen en hoe deze aanpak exact wordt doorgevoerd, bespreken we in de laatste van onze blogartikelen volgende week.